Fotograf med minimalism som ledstjärna


Mina bilder har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt och visats i bland annat New York och Los Angeles, jag har haft en utställning i min hemstad Örebro och finns representerad i Fotografiskas edition serie. Läs några intervjuer med mig!