Fotograf med minimalism som ledstjärna


Mina bilder har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt och visats i bland annat New York. Läs några intervjuer med mig!